Dotační management

Všechny služby

Nabízíme posouzení na získání podpory z fondů EU a národních dotačních titulů. V případě, že je Váš záměr reálný, jsme připraveni Vám spolu se společností EC-consulting a.s. zajistit komplexní soubor služeb od posouzení záměru, vypracování studie a vyšších stupňů projektové dokumentace, podání žádosti o dotaci, technický a autorský dozor, činnost koordinátora BOZP až po dotační management související s čerpáním dotace.

Dotační management zajišťujeme skrze spolupracující společnost EC-consulting a.s.

Další služby

Potřebujete poradit?