Autorský dozor

Všechny služby

Jako autorský dozor kontrolujeme provádění prací dle projektové dokumentace, spolupracujeme s technickým dozorem stavebníka, generálním dodavatelem stavby a s ostatními účastníky stavebního procesu. V rámci činnosti posuzujeme alternativní technická řešení navržená technickým dozorem a generálním dodavatelem stavby. Případné změny jsou zapracovávány do aktuální projektové dokumentace, včetně následných dopadů na vývoj stavebního procesu. 

Další služby

Potřebujete poradit?