Technický dozor stavebníka

Všechny služby

Jako technický dozor stavebníka jsme připraveni plně hájit zájmy investora ve směru ke generálnímu dodavateli stavby, jeho subdodavatelům a dalším účastníkům stavebního procesu. V rámci činnosti TDS dbáme na technické provedení, čas provedení díla a v neposlední řadě na ekonomiku stavby. Zastupujeme investora při zahájení stavby, při přejímkách dílčích etap a při předání stavby investorovi. V průběhu stavby jsme schopni navrhnout alternativní technická řešení, případně navržená řešení zhodnotit. 

Další služby

Potřebujete poradit?