Koordinátor BOZP

Všechny služby

V rámci komplexnosti služeb disponujeme vlastními koordinátory bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a na staveništi podle zák.č.309/2006 Sb. (BOZP). Jako koordinátor BOZP vypracováváme před zahájením stavby plán BOZP a oznamujeme za investora stavbu na příslušném Oblastním inspektorátu práce. V průběhu provádění stavby dbáme na dodržování bezpečnosti práce na stavbě jak věcné tak administrativní.

Další služby

Potřebujete poradit?